Information

I vor tid, hvor hverdagen ofte er travl og stresset giver frimureriet mulighed for at stoppe op, komme bort fra det materielle og finde beskæftigelse med det åndelige - såvel i den enkelte person som i omverdenen.

I logen er man sammen med kvinder, der har det fælles ønske at søge og få mulighed for at finde ind til sine åndelige rødder.

Alle kvinder over 25 år kan optages i logen LILIUM

Eneste betingelse er, at man anerkender et guddommeligt princip og besidder lysten og viljen til selvudvikling. Alle trosretninger accepteres, og man behøver ingen anbefaling.

Når man har søgt om optagelse fremsendes ansøgningsskema, som i udfyldt stand returneres sammen med et personligt brev, 2 pasfotos og en ren straffeattest.

Derefter får ansøgeren 3 besøg af søstre fra logen. Efter disse besøg indkaldes til et møde i logebygningen. I løbet af denne proces er det muligt for begge parter at standse optagel-sesproceduren.

Er der efter mødet i logebygningen enighed blandt ansøger og søstre om at forsætte forløbet, vil en dato for optagelse blive fastlagt.

Der vil gå ca. ½ år fra ansøgning er afleveret til optagelse kan finde sted.

Der afholdes logemøde den 2. og 4. tirsdag i måneden - i december og juni dog kun 2. tirsdag. Logen Lilium arbejder i perioden september til juni.

Mødet starter kr. 18.30. Efter mødet samles søstrene til et beskedent måltid. En aften vil sædvanligvis være slut ca. kl. 22.00.

Der betales et månedligt medlemsgebyr, som for tiden er kr. 200,00.

Ved optagelse og forfremmelser betales et receptionsgebyr af forskellig størrelse.

Logen LILIUM | Annasholmsgade 16, 5000 Odense C - Danmark | odense@logenlilium.dk