LOGEARBEJDET

Frimurerne erkender, at for at fremme fred og harmoni er det nødvendigt, at man arbejder på at udvikle sig selv.

Dette kan det enkelte menneske kun selv gøre. Vi lærer og får nye erkendelser gennem ceremonier, ritualer og symboler. Og ved hjælp af disse oplevelser kan det enkelte menneske til enhver tid tolke det oplevede i sit eget indre sprog, og give fællesskabet yderligere mulighed for inspiration set ud fra forskellige synsvinkler.

I de forskellige grader i logen LILIUM arbejdes, der i fællesskab med de ceremonier og ritualer den enkelte grad indeholder. Ud over dette, arbejdes der også med personlige symbolske og filosofiske opgaver.

Vort fællesskab betegnes som et broderskab, idet broderskab her skal forstås som næstekærlighed.

Den viden, et medlem får gennem eget arbejde, bliver i højere grad en del af hende selv og hendes liv. For at disse kan blive en individuel oplevelse, er det derfor en frimurers ansvar, kun at fortælle andre om, hvorfor og hvad man laver, men ikke hvordan.

Logen LILIUM | Annasholmsgade 16, 5000 Odense C - Danmark | odense@logenlilium.dk