PRAKTISK INFORMATION

Hvem:

Alle kvinder over 25 år kan optages i logen LILIUM.

Hvad:

Eneste betingelse er, at man anerkender et guddommeligt princip og besidder lysten og viljen til selvudvikling. Alle trosretninger accepteres, og man behøver ingen anbefaling.

Hvordan:

Når man har søgt om optagelse fremsendes ansøgningsskema, som i udfyldt stand returneres sammen med et personligt brev, 2 pasfotos og en ren straffeattest.Derefter får ansøgeren 3 besøg af søstre fra logen. Efter disse besøg indkaldes til et møde i logebygningen. I løbet af denne proces er det muligt for begge parter at standse optagelsesproceduren. Er der efter mødet i logebygningen enighed blandt ansøger og søstre om at forsætte forløbet, vil en dato for optagelse blive fastlagt.Der vil gå ca. ½ år fra ansøgning er afleveret til optagelse kan finde sted.


Hvornår:

Der afholdes logemøde den 2. og 4. tirsdag i måneden - i december og juni dog kun den 2. tirsdag. Logen LILIUM arbejder i perioden september til juni. Mødet starter kr. 18.30. Efter mødet samles søstrene til et let måltid. En aften vil sædvanligvis være slut ca. kl. 22.00.

Hvor meget; Der betales et månedligt medlemsgebyr, som for tiden er kr. 250,00.Ved optagelse og forfremmelser betales et ekstra gebyr.

Nye medlemmer begynder som lærlinge, hvorefter de bliver svende og senere mestre. Der vil, for interesserede, være mulighed for at fortsætte i højgraderne hos en kvindelig loge i Hvidovre.

Vi lægger stor vægt på, at den enkelte vil yde noget for at udvikle sig selv.

Logen LILIUM | Annasholmsgade 16, 5000 Odense C - Danmark | odense@logenlilium.dk